Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

28.4.17
Cymerwch ran yn Wythnos Gynaliadwyedd Bangor

Newyddion - busnes, Newyddion - cymuned, Newyddion - ymgynghoriaeth, Newyddion - rhyngwladol, Newyddion - prosiectau, Newyddion - ymchwil, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - hyfforddiant, Newyddion - prifysgol

Mae Prifysgol Bangor yn edrych ymlaen at wythnos o weithgareddau fel rhan o Wythnos Gynaliadwyedd Bangor sy’n cael ei gynnal rhwng yr 1af a’r 7fed o Fai. Bydd Lab Cynaliadwyedd y Brifysgol yn cynnal nifer o weithgareddau sy’n ymwneud â chynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol i dynnu sylw at sut y gall unigolion wneud gwahaniaeth cadarnhaol ac i gasglu a datblygu syniadau ar sut gallwn wella yr hyn rydym eisoes yn ei wneud ar ein taith tuag at fod yn ‘Y Brifysgol Gynaliadwy’.

Mae Wythnos Gynaliadwyedd Bangor yn gyfle neilltuo amser i ddeall yn well sut y gallwn ni fel staff a myfyrwyr gymhwyso egwyddorion a’r pump ffordd o weithio sy’n ran o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol i’n holl waith er mwyn i ni allu cyfrannu tuag at Nodau Llesiant Cymru. Bydd yr wythnos yn cynnig cyfle i fyfyrwyr, staff a’n partneriaid i gyfnewid gwybodaeth, dysgu mwy am Y Lab Cynaliadwyedd a’n gwaith, darganfod sut i gymryd rhan ac ystyried pa faterion ynghlwm â chynaliadwyedd sy’n berthnasol iddyn nhw.

Mae Wythnos Gynaliadwyedd Bangor cyfranu tuag at flaenoriaeth strategol y Brifysgol i fod, ym mhob agwedd, yn ‘Y Brifysgol Gynaliadwy’ ac ymgorffori cynaliadwyedd fel egwyddor craidd ar draws pob agwedd o waith y Brifysgol. Mae’r Lab Cynaliadwyedd, sy’n cael ei arwain gan Dr Einir Young Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd y Brifysgol yn darparu canolbwynt corfforaethol ac arweinyddiaeth ar y flaenoriaeth strategol hon.

Mae’r Lab Cynaliadwyedd yn cynnal yr wythnos a’r gweithgareddau mewn partneriaeth gyda gwahanol adrannau Prifysgol. Mae’r adrannau yma yn cynnwys Undeb Bangor, Gwasanaeth Llyfrgelloedd,  Adnoddau Dynol, Treborth, Yr Ysgol Ddoethuriaeth, ac y Ganolfan Addysg Rhyngwladol.

Mwy o wybodaeth am y digwyddiadau ar gyfer yr wythnos

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â’r Lab Cynaliadwyedd


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Social Media Widget Powered by Acurax Web Development Company