Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

19.1.15
Bangor yn y 10% uchaf o Brifysgolion Gwyrddaf y Byd

Newyddion - rhyngwladol, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

Bangor yn parhau i gynnal ei safle fel arweinydd cynaliadwyedd

Mae Ymrwymiad Prifysgol Bangor i gynaliadwyedd unwaith eto wedi ennill ei safle uchel mewn tabl cynghrair rhyngwladol o sefydliadau sy’n gyfeillion i’r amgylchedd. Cafodd y gynghrair ei lansio gyntaf gan Brifysgol Indonesia yn 2010 i dynnu sylw at gynaliadwyedd a rheolaeth amgylcheddol mewn prifysgolion ar draws y byd. Bob blwyddyn mae nifer y Prifysgolion sy’n cymryd rhan yn cynyddu; yn y gynghrair ar hyn o bryd mai 360 o Brifysgolion o 62 o wledydd yn cymryd rhan a Bangor cyrraedd safle 28.

Rwy’n falch iawn bod Bangor yn parhau i gynnal ei safle fel arweinydd cynaliadwyedd o fewn y sector addysg uwch ryngwladol. Mae’r cyhoeddiad diweddaraf yn dangos ein hymrwymiad parhaus i gymryd camau cadarnhaol i hyrwyddo cynaliadwyedd a chyflawni gwelliant amgylcheddol parhaus,” meddai’r Is-Ganghellor yr Athro John G Hughes.

Ychwanegodd Ricky Carter, Rheolwr Amgylcheddol yn yr Adran Ystadau a Chyfleusterau:

Rydym yn parhau i wneud cynnydd sylweddol, nid yn yn lleol, ond yn fyd-eang, fel y dangosir gan ein llwyddiant diweddar gyda ein Safon Amgylcheddol ISO14001 sy’n ein cydnabod yn rhyngwladol. Rydym hefyd wedi cynnal ardystiad amgylcheddol y Ddraig Werdd Cymru ers 2009 “.

Ymatebodd Pennaeth Datblygu Cynaliadwy ym Mhrifysgol Bangor, Dr Einir Young at y cyhoeddiad gan ddweud:

Mae ein hymdrechion i yrru gwelliannau amgylcheddol ac effeithlonrwydd adnoddau ar draws y sefydliad yn parhau i ddangos ar ei ganfed. Rydym yn cydnabod mai dim ond un agwedd ar yr agenda datblygu cynaliadwy yw’r amgylchedd, ac rydym yn canolbwyntio ein hymdrechion ar integreiddio arferion cynaliadwy ym mhopeth a wnawn, trwy ein hymchwil, ein haddysgu a’n cadwyn gyflenwi”.

 

 


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers