Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

17.11.17
Ton o newid yn erbyn plastig a ddefnyddir unwaith yn unig yng ngogledd Cymru

Newyddion - cymuned, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

gan Hannah Earp, Ysgol Gwyddorau Eigion, Prifysgol Bangor

Hannah Earp

Trefnwyd dangosiad o’r rhaglen ddogfen ‘A Plastic Ocean’ gan ganolfan Cipio ein Harfordir ym Mhrifysgol Bangor. Mae hwn yn broject gwyddoniaeth cenedlaethol i’r cyhoedd a gyllidir gan Gronfa Treftadaeth y Loteri, mewn cydweithrediad â Chadwch Gymru’n Daclus. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr gyda dros 300 o bobl o bob oed wedi dod i’r noson i gynyddu eu dealltwriaeth o broblem llygredd plastig.

Antur ar draws cefnforoedd y byd

Cyn dechrau’r rhaglen cafwyd cyflwyniad gan elusen leol, Cadwch Gymru’n Daclus, ynglŷn ag ymgyrchoedd sy’n ceisio mynd i’r afael â llygredd plastig yng Nghymru. Aeth y rhaglen ddogfen â’r gynulleidfa ar antur ar draws cefnforoedd y byd, yn dangos pa mor fawr yw’r broblem, gydag ynysoedd pellennig yn cael eu hamgylchynu gan wastraff plastig, a chyflwynwyd gwybodaeth am effaith plastigau ar iechyd pobl. Roedd y rhaglen hefyd yn dangos y camau cadarnhaol i fynd i’r afael â llygredd plastig ynghyd â’r newidiadau bach y gall pob person eu gwneud i leihau eu hôl troed plastig.

Hwyl a gemau

Cafwyd cyfle hefyd ar y noson i gymryd rhan mewn gweithgareddau i gynyddu ymwybyddiaeth o lygredd plastig yn y môr. Roedd y rhain yn cynnwys amcangyfrif pa mor hir y mae’n cymryd i eitemau cyffredin fel poteli dŵr a pholystyren ddadelfennu yn y môr yn ogystal â chystadlu mewn gêm ailgylchu’r Lab Cynaliadwyedd. Roedd tri sefydliad lleol arall, Underwater Wales, Cymdeithas Eryri a’r RSPB wrth law i rannu eu profiadau am lygredd plastig lleol.

Ton o newid

Cafodd neges y noson effaith fawr ar y gynulleidfa gan ysbrydoli nifer ohonynt i addo gwneud newidiadau i’w harferion plastig bob dydd, a’u cofnodi ar y wal “Ton o Newid” yn y digwyddiad. Er enghraifft, addawodd un aelod o’r gynulleidfa “… brynu bwyd ffres sydd ddim mewn deunydd plastig” ac un arall i “… gael brwsh dannedd a ffyn cotwm sydd ddim yn blastig”. Hefyd, daeth deg ar hugain o bobl ynghyd drannoeth i gasglu 24 bag o sbwriel ar draeth Dinas Dinlle.

Meddai Dr Siobhan Vye, Swyddog Project Cipio ein Harfordir, Prifysgol Bangor:

Roedd y gefnogaeth a’r diddordeb mewn gweld y rhaglen ddogfen a glanhau’r traeth yn anhygoel ac yn dangos angerdd pobl gogledd Cymru am ddiogelu amgylchedd y môr.

Cipio ein Harfordir Gogledd Cymru

cocoast@bangor.ac.uk

01248 388198

Glanhau Traeth :: Beach Clean


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company