Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

14.6.17
Llesiant yng Ngardd Fotaneg Treborth

Newyddion - cymuned, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

Mae Gardd Fotaneg Treborth, wedi’i leoli ar lannau Afon Menai yn eiddo i Brifysgol Bangor ac mae’n bodoli i hyrwyddo cadwraeth, defnydd cynaliadwy a mwynhad o blanhigion a’r byd naturiol drwy addysg, ymchwil, hyfforddiant ac ymgysylltu â’r gymuned. Mae’r ardd yn cynnwys coetir brodorol hynafol, glaswelltir heb ei gwella llawn rhywogaethau, perllannau ffrwythau a llawer o  goed a llwyni aeddfed. Mae yna chwe tŷ gwydr o dymheredd amrywiol, gyda chasgliadau arbennig, gan gynnwys tegeirianau, cacti, suddlon, a phlanhigion cigysol.

Beth mae Treborth yn ei wneud am lesiant?

Gwirfoddolwyr ar waith

Mae na lawer o ymchwil bellach sy’n dangos fod bod tu allan mewn mannau gwyrdd yn cael effaith gadarnhaol ar wella iechyd a lles meddwl. O’r tai gwydr, allan i lan y coetir, mae gan Treborth  amrywiaeth mawr o fannau gwyrdd a all gynnig profiadau cadarnhaol i helpu gyda lles iechyd meddwl a chorfforol. Mae Cyfeillion Gardd Fotaneg Treborth a’r Myfyrwyr sy’n rhan o Grŵp  Gweithredu Treborth (STAG) yn grwpiau gwirfoddol sy’n helpu i gadw’r gerddi, ac yn cynnal sesiynau garddio rheolaidd bob dydd Mercher a dydd Gwener ac maent yn cynnal diwrnod o arddio misol ar Ddydd Sul hefyd. Wrth ofyn i wirfoddolwyr pam eu bod yn hoffi garddio, mae’n wych clywed “mae’n gwneud i mi deimlo’n dda”.

Mae llawer o bobl o bob oed yn dod i’r ardd i fynd tu allan i’r awyr iach a gwneud rhywfaint o ymarfer corff, mae’n llawer rhatach ac yn fwy diddorol na’r mynd i’r gampfa yn ôl rhai! Mae pawb yn ymuno ar eu cyflymder eu hunain ac mae gwir ymdeimlad o gyflawniad personol a grŵp, yn enwedig pan fydd pobl yn cymryd rhan mewn prosiect. Mae’n ffordd wych o gwrdd â phobl newydd os ydych am, rannu diddordebau cyffredin gyda phobl eraill, a dysgu sgiliau newydd i chi eich hun hefyd.

Mae garddio yn ffordd wych o leihau straen; gall helpu pobl drwy gyfnod penodol o anhawster yn eu bywydau, gan helpu fynd yn ôl ar ben pethau ac adfer cydbwysedd pan fydd bywyd yn teimlo allan o reolaeth. Mae cloddio, tocio, cribinio a chwynnu yn darparu allfa ffisegol ar gyfer y tensiwn rydym storio yn ein cyrff a’n meddyliau.

Eisiau gwybod mwy?

Dewch draw, i edrych o gwmpas a chael sgwrs am wirfoddoli yng Ngardd Fotaneg Treborth.

Wiwer goch Treborth


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company