Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

20.12.17
Blwyddyn ‘ddiddorol’…

Blogiau, Gair gan y Cyfarwyddwr - Blog Einir

gan Dr. Einir Young

Er gwaetha pawb a phopeth dyma ni yn dod i ddiwedd blwyddyn arall. Gobeithio y gwnewch werthfawrogi’r newyddlen Nadoligaidd sy’n crynhoi uchafbwyntiau gweithgareddau’r Lab Cynaliadwyedd ers mis Mai. Wrth ddathlu llwyddiannau rydym yn ymwybodol fod gormod o isafbwyntiau hefyd oddi fewn ac allan i furiau’r Brifysgol. ‘Does ond angen cip ar y newyddion o dro i dro i sylweddoli ein bod yn byw mewn byd cythryblus yn llawn heriau economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol yn digwydd yn ddyddiol. Prin fod gobaith eu datrys yn fuan chwaith.

Bu’n flwyddyn o newid i ninnau fel pawb arall ac yn 2018, yn sgìl yr ad-drefnu byddwn fel Lab Cynaliadwyedd yn ymuno â chriw’r Gwasanaethau Corfforaethol. Bydd hyn yn newid mawr i ni gyd ond rydym yn barod am yr her. Cadwch lygad allan am ein rhaglen waith newydd.

Rydym fel tîm yn awyddus i sicrhau ein bod yn cyd-weithio ar draws y Brifysgol ac yn cynnwys gymaint o bobl â phosib. Fedrwn ni ddim gwneud hynny ar ben ein hunain.

Felly, diolch o waelod calon i bawb sydd wedi cydweithio mor galed gyda ni yn 2017 (y rhai sy’n ymddangos yn y newyddlen ac eraill). Hoffwn wahodd y rhai sydd heb ystyried gwneud hyd hyn i ymuno. Os ydi’n gwaith yn niwlog i chi ar hyn o bryd gobeithio bydd y mis o Garnifal Cynaliadwyedd (rhwng 1af Chwefror a Dydd Gŵyl Ddewi) yn fodd i’ch goleuo.

Ond, am nawr, mae’n Nadolig. Amser i aros a meddwl, i bobl o ffydd a diffydd. Mae’r byd masnachol yn orffwyll, yn ceisio’n perswadio i brynu’n ffordd i ‘hapusrwydd’. Dydi ymuno mewn yn y fath wallgofrwydd ddim yn orfodol a ddim yn ddewis sydd ar gael i gymaint o bobl.

Dwi am orffen gyda chyngor gan fy mam – ‘byddwch yn garedig i bobl – wyddom ni ddim pa fath o feichiau ma’ nhw’n eu cario’. Mor wir.

NADOLIG LLAWEN A BLWYDDYN NEWYDD DDA


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Animated Social Media Icons by Acurax Responsive Web Designing Company