Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

13.3.17
Llwyddiant plannu coed ffrwythau Cymreig i Fangor yn mynd yn rhyngwladol

Newyddion - cymuned, Newyddion - rhyngwladol, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

Er gwaethaf y glaw y penwythnos diwethaf, fe wnaeth tîm hynod frwdfrydig ac ymroddedig o fyfyrwyr Prifysgol Bangor wirfoddoli i blannu dwsinau o goed ffrwythau Cymreig amrywiol ar draws ag o gwmpas y campws. Gyda chefnogaeth gan Y Lab Cynaliadwyedd, y ‘Woodland Trust’, Undeb Bangor a arian grant gan UCM, a digon o de a chacen, gwnaeth y tîm o fyfyrwyr gartrefi newydd ar gyfer 40 o goed ifanc cadarn yn 8 lleoliad ar y Neuaddau Preswyl Ffriddoedd ger Enlli, Reichel, Alaw, Y Borth, Y Glyder, Bryn Haul a Bryn Gwyn.

Dywedodd Gabe Hibberd, cadeirydd Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd Myfyrwyr Bangor a drefnodd y plannu coed:

Mae hyn wir yn agor y drws i feddwl yn gynaliadwy. Bydd y coed ym Mangor yn cymryd 10 mlynedd i dyfu cyn i bawb weld y budd, ond plannu ar gyfer y dyfodol yw’r ffordd o greu campws bwyd-ddiogel, hardd a mwy gwydn,. Mae hyn yn sicr yn rhywbeth y gallwn i gyd gytuno arno a helpu ein gilydd  i gyflawni. “

Ychwanegodd Gabe hefyd ei fod ef a’r tîm yn awyddus i ddweud diolch mawr i’r ‘Pay As You Feel café’ ym Methesda am ddarparu cawl a pitsa ar ddiwedd y plannu, ac i Rob Hughes o dîm tiroedd y brifysgol yn yr adran ystadau am gytuno i’r ‘weledigaeth o fyfyrwyr yn cynhyrchu etifeddiaeth ‘.

Y Lab Cynaliadwyedd i gydweithio gyda ei chwaer yn Uganda ar fannau gwyrdd sy’n tyfu

Ar ôl llwyddiant y plannu coed ffrwythau Cymreig ym Mangor, mae ein chwaer Brifysgol yn Uganda, Prifysgol Makerere, yn cynllunio i baru efo Bangor coeden am goeden. Gyda chefnogaeth gan Hub Cymru Africa, mae’r gwaith hwn yn rhan o’r bartneriaeth gyffrous sydd yn tyfu rhwng Y Lab Cynaliadwyedd Bangor, Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd Myfyrwyr, Undeb Bangor a Rhaglen Cynaliadwyedd Makerere i feithrin meddwl cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol ar draws y byd, ac i ddysgu oddi wrth ei gilydd drwy rannu profiadau.

Mae’r Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd Myfyrwyr yn chwilio am brosiectau ac aelodau newydd ac aelodau!

Gyda profiad o gyflawni prosiect llwyddiannus, mae’r Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd Myfyrwyr yn awr yn chwilio am ei phrosiect nesaf ac am ragor o aelodau, er enghraifft, cafwyd brwdfrydedd mawr ynglŷn am y syniad o wlâu tyfu llysiau i’w rhoi tu allan i ffenestri neuaddau’r. Mae’r Grŵp yn croesawu prosiectau newydd a byddem wrth ein bodd yn clywed am eich syniadau i greu Bangor gwell a mwy cynaliadwy ar gyfer heddiw a’r dyfodol. Os oes gennych unrhyw syniadau neu os hoffech gael gwybod mwy am yr hyn y mae’r grŵp yn ei wneud, neu am wirfoddoli, anfonwch e-bost at Gabe, cadeirydd y Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd Myfyrwyr neu Gaz Williams Cydlynydd Gwirfoddoli ac Ehangu Mynediad.


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company