Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

13.3.17
Llwyddiant plannu coed ffrwythau Cymreig i Fangor yn mynd yn rhyngwladol

Newyddion - cymuned, Newyddion - rhyngwladol, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

Er gwaethaf y glaw y penwythnos diwethaf, fe wnaeth tîm hynod frwdfrydig ac ymroddedig o fyfyrwyr Prifysgol Bangor wirfoddoli i blannu dwsinau o goed ffrwythau Cymreig amrywiol ar draws ag o gwmpas y campws. Gyda chefnogaeth gan Y Lab Cynaliadwyedd, y ‘Woodland Trust’, Undeb Bangor a arian grant gan UCM, a digon o de a chacen, gwnaeth y tîm o fyfyrwyr gartrefi newydd ar gyfer 40 o goed ifanc cadarn yn 8 lleoliad ar y Neuaddau Preswyl Ffriddoedd ger Enlli, Reichel, Alaw, Y Borth, Y Glyder, Bryn Haul a Bryn Gwyn.

Dywedodd Gabe Hibberd, cadeirydd Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd Myfyrwyr Bangor a drefnodd y plannu coed:

Mae hyn wir yn agor y drws i feddwl yn gynaliadwy. Bydd y coed ym Mangor yn cymryd 10 mlynedd i dyfu cyn i bawb weld y budd, ond plannu ar gyfer y dyfodol yw’r ffordd o greu campws bwyd-ddiogel, hardd a mwy gwydn,. Mae hyn yn sicr yn rhywbeth y gallwn i gyd gytuno arno a helpu ein gilydd  i gyflawni. “

Ychwanegodd Gabe hefyd ei fod ef a’r tîm yn awyddus i ddweud diolch mawr i’r ‘Pay As You Feel café’ ym Methesda am ddarparu cawl a pitsa ar ddiwedd y plannu, ac i Rob Hughes o dîm tiroedd y brifysgol yn yr adran ystadau am gytuno i’r ‘weledigaeth o fyfyrwyr yn cynhyrchu etifeddiaeth ‘.

Y Lab Cynaliadwyedd i gydweithio gyda ei chwaer yn Uganda ar fannau gwyrdd sy’n tyfu

Ar ôl llwyddiant y plannu coed ffrwythau Cymreig ym Mangor, mae ein chwaer Brifysgol yn Uganda, Prifysgol Makerere, yn cynllunio i baru efo Bangor coeden am goeden. Gyda chefnogaeth gan Hub Cymru Africa, mae’r gwaith hwn yn rhan o’r bartneriaeth gyffrous sydd yn tyfu rhwng Y Lab Cynaliadwyedd Bangor, Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd Myfyrwyr, Undeb Bangor a Rhaglen Cynaliadwyedd Makerere i feithrin meddwl cynaliadwy ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol ar draws y byd, ac i ddysgu oddi wrth ei gilydd drwy rannu profiadau.

Mae’r Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd Myfyrwyr yn chwilio am brosiectau ac aelodau newydd ac aelodau!

Gyda profiad o gyflawni prosiect llwyddiannus, mae’r Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd Myfyrwyr yn awr yn chwilio am ei phrosiect nesaf ac am ragor o aelodau, er enghraifft, cafwyd brwdfrydedd mawr ynglŷn am y syniad o wlâu tyfu llysiau i’w rhoi tu allan i ffenestri neuaddau’r. Mae’r Grŵp yn croesawu prosiectau newydd a byddem wrth ein bodd yn clywed am eich syniadau i greu Bangor gwell a mwy cynaliadwy ar gyfer heddiw a’r dyfodol. Os oes gennych unrhyw syniadau neu os hoffech gael gwybod mwy am yr hyn y mae’r grŵp yn ei wneud, neu am wirfoddoli, anfonwch e-bost at Gabe, cadeirydd y Grŵp Gweithredu Cynaliadwyedd Myfyrwyr neu Gaz Williams Cydlynydd Gwirfoddoli ac Ehangu Mynediad.

IMG 7298 (2) IMG 7305 IMG 7376 IMG 7357 IMG 7333 IMG 7342 IMG 7351 IMG 7345 IMG 7367


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company