Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

10.7.17
Undeb Bangor yn ennill gwobr arall am eu gwaith cynaliadwyedd

Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - prifysgol

gan Ffion Jones, Undeb Bangor

Mae Undeb Bangor wedi derbyn achrediad Rhagorol ar gyfer Gwobr Undebau Myfyrwyr Effaith Werdd. Mae 2016/17 wedi nodi 10fed blwyddyn y Gwobrau Undebau Myfyrwyr Effaith Werdd, ac i sicrhau bod y rhaglen yn parhau i fodloni’r heriau cynaliadwyedd a chyfleoedd sy’n wynebu undebau myfyrwyr, mae’r pecyn cymorth wedi cael ei stripio yn ôl i gynnwys llai o gamau gweithredu, sy’n fwy ystyrlon a sy’n arfogi undebau myfyrwyr  ‘i ymgorffori cynaliadwyedd yn y ffordd orau.

Ar ôl ennill y Wobr Aur dair gwaith yn 2011 a 2013 a 2016, mae Undeb Bangor yn hynod o falch eu bod wedi ennill yr achrediad uchaf ar gyfer y Wobr Undebau Myfyrwyr Effaith Wertdd ar ei newydd wedd.  Cynllun achredu amgylcheddol sy’n cael ei gynnal gan yr UCM yw’r Wobr Effaith Werdd, lle caiff perfformiad cynaliadwyedd undebau myfyrwyr eu meincnodi’n annibynnol. Mae’r Wobr yn rhoi her i Undebau Myfyrwyr ddilyn y dulliau gweithredu gorau yn ymwneud â chynaliadwyedd ac ystyried cynaliadwyedd wrth gynnig gwasanaethau i fyfyrwyr. Nod y Gwobrau hefyd yw tynnu sylw at y gwaith da mewn perthynas a’r amgylchedd a wneir mewn undebau myfyrwyr a’u cyflwyno i’r cyhoedd.

Dywedodd Archwilydd Effaith Werdd UCM:

Mae gan Undeb Bangor rai ymrwymiadau strwythurol mawr i gynaliadwyedd ac maent yn meithrin perthnasoedd gwych gyda’u sefydliad a’r gymuned. Bydd yn wych gweld eu rhaglen Effaith Werdd yn tyfu o flwyddyn i flwyddyn ac yn ennill momentwm wrth gofnodi canlyniadau.”

Dywedodd Mair Rowlands, Swyddog Cynaliadwyedd Prifysgol Bangor o’r Lab Cynaliadwyedd sy’n cydlynu y gwaith Effaith Werrdd gyda’r Undeb:

Rydym wedi cyflawni gwaith anhygoel trwy ‘r rhaglen Effaith Werdd dros y 7 mlynedd diwethaf, ac mae Undeb Bangor wedi profi eu bod yn rhagori ar gynaliadwyedd gan ddangos y ffordd i Undebau ar draws y DU.

Dywedodd Dylan Williams Cyfarwyddwr yr Undeb:

Mae hyn yn gyflawniad rhyfeddol arall i Undeb Bangor; rydym wedi profi ein bod yn gwneud gwaith rhagorol yn ymwneud â chynaliadwyedd, yn ogystal â gwneud cynaliadwyedd yn un o’n gwerthoedd craidd, mae’n cael ei ymgorffori yn gyfan gwbl o fewn y diwylliant staff, swyddogion a myfyrwyr yr Undeb. Rydym yn falch iawn o’n cynnydd ac rydym wedi datblygu enw da yn genedlaethol ar gynaliadwyedd ac mae’r gwobrau hyn yn brawf o hynny “.

Mwy o wybodaeth am gynaliadwyedd yn yr Undeb a sut i gymryd rhan


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers