Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

10.12.17
Myfyrwyr Rhyngwladol yn Mynd yn Wyrdd!

Blogiau, Myfyrwyr Rhyngwladol yn Mynd yn Wyrdd! - Blog Marcel

Marcel Clusa a’r Tîm Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol

Mae myfyrwyr rhyngwladol o Brifysgol Bangor wedi cael blwyddyn brysur iawn eleni!  Mae llawer o fyfyrwyr wedi bod yn cymryd rhan yn agenda cynaliadwyedd y brifysgol fel rhan o broject a drefnwyd gan y Swyddfa Cefnogi Myfyrwyr Rhyngwladol – o’r enw “Myfyrwyr Rhyngwladol yn Mynd yn Wyrdd”.

Gwych i fyfyrwyr, y gymuned leol A’R amgylchedd

Mae’r cynllun yn cynnwys cyfres o deithiau a digwyddiadau wedi eu hanelu at godi ymwybyddiaeth o faterion amgylcheddol, cynaliadwyedd a lles ymysg myfyrwyr.   Yn ogystal, trefnir yr holl ddigwyddiadau ar y cyd gydag adrannau eraill yn y brifysgol megis y Labordy Cynaliadwyedd a sefydliadau lleol megis Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru a Phobl i Bobl er mwyn hybu’r profiadau a gaiff pob myfyriwr i’r eithaf a gweithredu fel pont rhwng myfyrwyr a’r gymuned leol.

Coeden Nadolig gyda addurniadau o sbwriel plastig

Hyd yn hyn, ac fel rhan o’r rhaglen hon, mae mwy na 150 o fyfyrwyr wedi helpu glanhau traethau yn Ynys Môn gyda’r Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt, wedi codi sbwriel o amgylch Bangor gydag UNDEB Bangor a hyd yn oed wedi creu addurniadau Nadolig allan o sbwriel plastig i godi ymwybyddiaeth am y broblem sbwriel yn ein cymunedau!

Hoffech chi ymuno â ni?

Dim problem, rydych chi dal mewn pryd!  Cyn y Nadolig (13 Rhagfyr) byddwn yn cynnal digwyddiad mewn cydweithrediad â Phobl i Bobl, corff anllywodraethol i integreiddio teuluoedd ffoaduriaid yng Ngogledd Cymru, i helpu didoli dillad ac eitemau eraill a gânt eu hanfon i wersylloedd ffoaduriaid yn y DU a mannau eraill.  Yn ogystal, rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gyfres o ddigwyddiadau a fydd hefyd yn digwydd yn ystod y Carnifal Cynaliadwyedd ym mis Chwefror ynghyd â’r Lab Cynaliadwyedd.  Cewch y newyddion diweddaraf am hyn a digwyddiadau eraill trwy ein dilyn ar Instagram and Facebook neu ewch i edrych ar y dyddiadur digwyddiadau rhyngwladol.

Gan ddymuno Nadolig Llawen Gwyrdd i chi i gyd a gobeithio eich gweld yn ein digwyddiadau!

Codi sbwriel :: litter pick


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Social Media Icons Powered by Acurax Web Design Company