Y Lab Cynaliadwyedd dyfodol gwell ar y gweill

1.7.16
Dathlu Pen Blwydd Y Lab Cynaliadwyedd yn flwydd oed gyda gwobrau lu

Newyddion - busnes, Newyddion - cymuned, Newyddion - ymgynghoriaeth, Newyddion - rhyngwladol, Newyddion - prosiectau, Newyddion - ymchwil, Newyddion - Y Lab Cynaliadwyedd, Newyddion - hyfforddiant, Newyddion - prifysgol

gan Einir Young

Einir ar y copa :: Einir at the summitAeth blwyddyn gyntaf Y Lab Cynaliadwyedd heibio fel y gwynt ac mae’n  nodd credu fod cymaint gennym i’w ddathlu.  Mae’n llawn dop o weithgareddau a chyrhaeaddiadau myfyrwyr, staff a chymuned Bangor.

Fe wnes grybwyll Deddf Llesiant Cenedlaethau’r dyfodol yng fy mlog.  Daeth y Ddeddf i rym ar 1af Ebrill 2016. Dyma benderfyniad Pwyllgor  Gweithredu mewn cyfarfod ym Mis Mai ar sut y bydd y Ddeddf yn ffitio mewn i weithgareddau’r Brifysgol:

Trafododd Pwyllgor Gweithredol y Brifysgol Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a’r nodau llesiant gan gadarnhau y dylai’r Brifysgol weithio tuag at fabwysiadu egwyddorion y Ddeddf. Bydd Cyfarwyddwr Cynaliadwyedd a’r Labordy Cynaliadwyedd yn arwain ar hyn a bydd gan y Grŵp Tasg  Cynaliadwyedd drosolwg a chyfrifoldeb i sicrhau fod y pum egwyddor  gynaliadwy a nodau llesiant y ddeddf yn cael eu hymgorffori yn  strwythurau’r Brifysgol. Bydd Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol yn eitem sefydlog ar agenda’r Grŵp Tasg Cynaliadwyedd yn y dyfodol”.

Yr Egwyddor Datblygu Gynaliadwy a’r pum ffordd o weithio

Rhaid i ni gyd weithredu mewn modd sy’n ceisio sicrhau bod anghenion y presennol yn cael eu diwallu heb beryglu gallu cenedlaethau’r dyfodol i  ddiwallu eu hanghenion hwythau. Er mwyn gwneud hyn mae ‘na bump peth i’w ystyried:

  • Yr hirdymor – rhaid cael cydbwysedd rhwng anghenion tymor byr a’r angen tymor hir
  • Atal (prevention is better than cure) – rhagweld problemau a gweithredu i rwystro’r rheini rhag digwydd a chymryd camau i wneud pethau’n well
  • Integreiddio – holi sut mae’n hamcanion fel sefydliad yn effeithio ar y nodau llesiant a sicrhau fod pob un yn cael eu cyfarch nid un neu ddau yn unig ar draul y lleill
  • Cydweithio – a hynny yn gydweithio ‘go iawn’ ar draws adrannau ac  ysgolion yn fewnol ac allanol i gyflawni’r nodau llesiant
  • Cynnwys – rhoi cyfle i bawb i ddod yn rhan o’r project mawr, ac adlewyrchu amrywiaeth eang y sefydliad ac unigrywedd yr ardal rydym yn byw ynddo

Wrth longyfarchiadau gwresog i Undeb y Myfyrwyr ar ennill tair gwobr rydym hefyd am gyhoeddi fod Y Lab Cynaliadwyedd ar restr fer ar gyfer pedair gwobr Green Gown 2016. Bydd y buddugwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni yng Nghaer Lŷr ym mis Tachwedd.

Mae’r gwobrwyon yma i bawb ond maent yn bendant yn cydnabod ymrwymiad yr Is-ganghellor a’r Pwyllgor Gwaith am roi blaenoriaeth i gynaliadwyedd ym Mhrifysgol Bangor.

Mae tîm Y Lab Cynaliadwyedd a minnau yn edrych ymlaen yn fawr iawn am gydweithio gyda chymaint ohonoch â phosib ar draws y Brifysgol yn y flwyddyn sy’n dod.

Byddem yn croesawu eich cwmni ar y daith – ymunwch â ni!


0 comments


Gadael Ymateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Mae'r meysydd gofynnol yn cael eu marcio *

Floating Social Media Icons by Acurax Wordpress Designers